Cabalímetres per petits cabals

El fluid circula verticalment des d´avall cap amunt per l´interior del tub en forma de tronc cònic. El flotador és impulsat pel fluid i es desplaça fins a una alçada corresponent a una secció de pas, de tal manera que el pes del flotador equilibra l´empenta del fluid. El diàmetre més gran del flotador indica el cabal instantani sobre l´escala, gravada al tub.

Aquests cabalímetres incorporen una vàlvula de regulació per poder regular amb precisió el cabal desitjat. Precisió ±3% f.e.

Opcionalment amb automatisme de màxim i mínim cabal (tipus òptic, inductiu o reed).

 

  Cabalímetres per petits cabals

  • Cabalímetres per petits cabals