Cabalímetres tub de vidre

El fluid circula verticalment d´aball cap amunt per l´interior del tubo en forma cònica. El flotador és impulsat pel fluid i es desplaça fins a una altura corresponent a una secció de pas, de tal manera que el pes del flotador equilibra l´empenta del fluid. El diàmetre més gran del flotador indica el cabal instantani sobre l´escala de la lectura gravada.

Adient per líquids i gasss no corrosius. Extrems roscats o bridats, des de ½" fins a 3" GAS-F (DN15...DN80). Temperatura màxima de treball 70ºC. Precisió ±1,6% f.e.

Opionalment amb un odos automatismes interruptors biestables de cabal (tipus reed) / Senyal de sortida analògica 4-20 mA (resolució màx.18 punts).

 

   Cabalímetres amb tub de vidre

  • Mesurador de cabal amb tub de vidre