Comptador amb preselector de volum

Aquests comptadors porten incorporat un imant en l'esfera del comptador, que gira en funció del volum d'aigua que circula, i cada cop que aquest passa per sota del REED el connecta, donant un impuls elèctric.

El comptador està proveït de petites esferes que indiquen litres, decalitres, hectolitres i metres cúbics, sobre les quals col·loquem els imants de 1,2 o 4 pols, aconseguint així una àmplia gamma d'impulsos en raó del volum que circula i les quantitats a preseleccionar. Aquests comptadors funcionen en combinació amb el predeterminador MDL.

El REED està completament protegit en un embolcall plàstic construït en el propi vidre del comptador. Es subministra amb un cable, el qual pot allargar-se per dur el senyal a grans distàncies. Existeix un model que treballa amb aigua freda (fins a 40°C) i un altre que treballa amb aigua calenta (fins a 90°C).

 

L´MDL-RBC és un microprocessador amb memòria, destinat a controlar el volum de líquid que passa per un comptador amb emissor d´impulsos com l'abans esmentat.


Incorpora dos displays: un actua com a comptador i l´altre com a visualitzador del valor (volum) preseleccionat. L´inici de la maniobra es realitza manualment per polsador o mitjançant reposició exterior (contacte L.T.). Els impulsos (contactes L.T.) emesos pel comptador són descomptats en el display comptador fins arribar a 0000, moment en el qual queda bloquejat el sistema.

 

 

  Comptador amb preselector de volum

  • Comptador amb preselector de volum