AbCo i el medi ambient

 

A Abad Controls som conscients de la necessitat de respectar el nostre entorn i estem compromesos en aconseguir una economia circular i sostenible. A més de tenir implantat un sistema de gestió de baix impacte ambiental, també ens preocupem pel destí final dels nostres productes, un cop aquests han superat la seva vida útil.

És per això que oferim als nostres clients un servei gratuït de reciclatge de tots els nostres productes, un cop finalitzat el seu cicle vital. Posem un exemple:

Quan un manòmetre, termòmetre, cabalímetre o qualsevol altre instrument s'espatlla o perd la seva fiabilitat i no és possible la seva reparació, ens encarreguem del desmuntatge de les seves diferents components per al seu correcte reciclatge, a saber:

 

  • reutilització o reciclatge de la glicerina antivibració, si n'hi hagués.
  • separat i recuperació del vidre o del visor de plàstic
  • separat i recuperació dels seus components metàl·lics (acer inoxidable, llautó ...) per a ser enviats posteriorment a una recuperadora de metalls.

D'aquesta manera ens assegurem que aquests recursos tornaran a la cadena productiva sense danyar nuetro entorn i generant el menor nombre de residus possible. Us convidem a compartir amb nosaltres la seva preocupació pel medi ambient!