Manòmetres per alta temperatura

 

Quan la temperatura del fluid sigui superior als 65ºC, haurem d'evitar els manòmetres amb el conjunt racord-òrgans interns en llautó, ja que les soldadures internes són realitzades amb estany i no suporten temperatures superiors.

En el cas dels manòmetres totalment en acer inoxidable, atès que les soldadures internes són per arc, suporten una major temperatura de fluid (150 º C els manòmetres de diàmetre 63 mm. I 250 º C els manòmetres de diàmetre 100 mm.).

Aquest model de manòmetre inoxidable és especialment indicat per al seu ús amb vapor, encara que es recomana sempre la instal·lació d'un tub sifó (o cua de porc) entre el procés i el manòmetre. Aquest tub sifó condensa el vapor, allunya l'instrument de la font de calor i dissipa el mateix per la seva superfície en contacte amb l'aire.

Per a temperatures de fins a 350ºC es recomana la instal·lació entre el manòmetre i el procés d'un tub capil·lar d'acer inoxidable d'una longitud de dos metres, el qual dissipa la temperatura del fluid al llarg del seu cos per la seva superfície exposada a l'atmosfera.

 

 

  • Manòmetre amb tub sifó AbCo