Transmissors de nivell

El funcionament d´aquests aparells es basa en l´acció d´una successió d´interruptors Reed situats a l´interior del tub, els quals generen un senyal de sortida analògic proporcional a l´altura del líquid.

Muntatge vertical. Connexions roscades (!", 1½" i 2"GAS-M.), bridades s/DIN DN50 o brida clamp 2½". Longitud del tub guía 15...200 cms.

 

  Transmissors de nivell 4/20 mA