Vacuòmetres per conserves

Aquest vacuòmetre amb punxó mesura instantàniament el grau de buit existent a l´interior de llaunes i altres envasos d´aliments en general.

El vacuòmetro amb bany de glicerina utilitzat per aquesta aplicació compta amb un punxó d´acer trempat per poder perforar ro templado para poder perforar fàcilment els envasos, així com una ventosa feta d´una barreja silicónica per tal de garantir la retenció del buit després de la perforació.

 

  Vacuòmetre-per conserves

  • Vacuòmetres per conserves AbCo