Separadors de fluids per baixes pressions

La gran superfície de la membrana incrementa la sensibilitat de l´instrument, permetent treballar a baixes pressions. Rangs des de 0-25 mbar fins a 0-600 mbar. També pot funcionar com a vacuòmetre. Diàmetres d´esfera disponibles DN100 i DN150.

 

  Separadors de fluids per baixes pressions