Limitadors de pressió

Destinats a protegir l´instrument de sobrepressions. Construïts en acer inoxidable, aquests aparells aïllen l´instrument del procés quan la pressió supera el punt prèviament ajustat (generalment el valor de final d´escala de l´instrument), desbloquejant-se de nou quan aquesta retorna per sota de la pressió assignada. Rang regulable des de 4 fins a 400 bar. Pressió màxima 600 bar. Connexions estàndard 1/2"GAS Mascle-Femella.

 

  Limitadors de pressió