Tubs sifó

Construïts totalment en acer inoxidable AISI-316. Emprats per circuits de vapor. La seva funció és la de refrigerar i condensar el vapor abans de passar l´instrument de medició, tot creant un espai d´aïllament tèrmic, de manera que la temperatura del fluid no pugui malmetre l´ instrument i facilitar una correcta lectura.

Pressió nominal 100 bar a 120ºC. Temperatura màxima de servei 400ºC.

Disponibles amb rosca ½" i ¼" GAS M-F. Per encàrrec poden subministrar-se en altres formes.

 

  Tubs sifó

  • Tub sifó AbCo