Indicadors digitals multientrada

Aquests instruments d'indicació accepten gran varietat de senyals d'entrada: Procés (mA, V), Temperatura (sonda Pt100, termoparells J, K, T), o Cèl·lules de càrrega (mV / V, mV).

Alimentació universal AC / DC per a un ampli rang de tensions, a més de subministrar l'excitació a l'element sensor.

Són configurables mitjançant el teclat frontal, i disposen de registre de màxim i mínim, així com reset.

Depenent de la versió poden incorporar dos o quatre relés (senyals d'alarma), sortida de comunicació RS232C o RS485, Protocol de comunicació sèrie. senyals de sortida aïllada 4-20 mA o 0-10V, etc.

 

  Indicador digital Junior

  Indicador digital Micra-M

  • Indicadors multientrada AbCo