Term. postàtil fins a 1300ºC

Termòmetre de medició per contacte des de -50ºC fins a 1300ºC.
3 1/2 dígits.
Conversió ºC / ºF.
Registre de lectura (hold)
Registre de lectura màxima i mínima.
Pila 9V.
Dimensions: 184x62x35 mm.
Pes: 300 grams.
Autopagada després de 7 segons.
Es subministra amb protector de goma, bateria i instruccions.

 

Sondes:

Sonda de inmersió / penetració (termopar tipus K) en acer inoxidable. Vareta de 100x3 mm. acabada en punxa, amb mànec i un metre de cable de PVC elàstic, acabat en un connector mini. Rang de mesura: -40ºC +400ºC. Adient per medicions de temperatura de l´aire, en sòlids tous, en pols o líquids.

 

Sonda de contacte (termopar tipus K) en acer inoxidable. Vareta de 150x6 mm. acabada en fleix, mànec i un metre de cable de PVC elàstic, acabat en un connector mini. Rang de mesura: -40ºC a +500ºC. Adient per medicions de temperatura en superficies llises.

 

A més d´aquestes dues sondes standard, per encàrrec es poden subministrar d´altres amb qualsevol tipus i mida.

 

  Termòmetre digital portàtil fins a 1300ºC

  • Termòmetre digital portàtil fins a 1300ºC