Terms. infrarojos industrials

La tecnologia de mesura per infrarojos permet un registre simple de temperatura fins i tot en processos ràpids i dinàmics. Aquest tipus de termòmetres són especialment adients per mesurar la temperatura en conductors pobres, com ceràmica, goma, plàstics, etc., parts en moviment com engranatges, coixinets, línies de paper o làmines metàl·liques; parts que no es poden tocar: superfícies acabades de pintar, estèrils, agressives ..., parts actives: components elèctrics, rails conductors, transformadors; productes perillosos o zones de difícil accés, etc.

 

  Termòmetre infrarojos AbCo

  • Termòmetre infrarojos AbCo