Cabalímetres amb cos metàl.lic

El sistema de mesura està format d´una anella calibrada i d'un flotador curvo-cònic. La circulació d´un fluid des d´avall cap amunt, a una velocitat suficient, desplaça el flotador fins a aconseguir un punt d´equilibri en funció del pes del flotador, l´empenta del fluid i la secció lliure de pas. Cada alçada del flotador es correspon així al valor de cabal circulant. El flotador porta incorporat un imant permanent, el qual transmet les seves posicions al camp magnètic de l´agulla indicadora, la qual es desplaça sobre l´esfera graduada.

Apte per mesurar cabal de líquids, gasos i vapor. Especialment adient pel control de fluids opacs, inflamables, càustics, a temperatura o pressió extremes, etc. Precisió ±2,5% f.e.

Opionalment amb un odos automatismes interruptors biestables de cabal (tipus reed) / Senyal de sortida analògica 4-20 mA (resolució màx.18 punts).

 

  Cadalímetres metàl.lics