Cal tallar el tap dels manòmetres?

 

Sí, cal tallar o pessigar el tap de plenatge dels manòmetres, ja que, al ser els manòmetres estancs, pot produir-se una diferència de pressió entre l'existent a l'interior del manòmetre i la pressió atmosfèrica, falsejant la lectura del manòmetre.

Al tallar o pessigar el tap, les dues pressions es compensen i ens assegurem que la lectura de l'instrument és correcta.

Aquest fenomen s'aprecia especialment en els rangs de baixa pressió, entre zero i 1,6 bar, així com en els vacuómetres.