Sensors de temperatura

 

Distinguim dos grups principals de sensors de temperatura:

Les termo-resistències Pt-100, el principi de funcionament de les quals està basat en la mesura de la variació de la resistència elèctrica d'un element sensible en funció de la temperatura. L'element sensible és un fil molt prim de Platí o Níquel enrotllat sobre un suport aïllant cilíndric o pla; el valor òhmic està definit d'acord amb la norma internacional CEI 751, la qual és -100 V a 0ºC i 138,5 V a 100ºC. Aquest tipus de sondes són adequades per mesurar temperatures entre -184ºC i + 689ºC. Aquestes termo-resistències estan protegides generalment amb una funda d'acer inoxidable.

Els termoparells, el principi de funcionament dels quals és l'efecte termoelèctric, basat en l'aparició d'una tensió o força electromotriu deguda a la diferència de temperatura entre dues unions de metalls diferents en el mateix circuit. Els tipus de termoparells més utilitzats són el tipus K (Ni Cr - Ni Al), causa del seu ampli rang de mesura (-200ºC a + 1250ºC), el tipus J (Fe - Cu Ni), de rang 0-760ºC, adequat per atmosferes oxidants. El tipus S (Pt 10 Rh-Pt) és apte per al seu treball entre 0 i 1700ºC.

Aquests paràmetres de resistència (V) o tensió (mV) són traduïts per un indicador digital (IDT) a ºC o ºF mitjançant un display. Són freqüents també altres senyals de sortida (0-20 mA, 4-20 mA, etc.), per a això existeixen convertidors de senyal que poden instal·lar-se al capçal de la sonda. En aquest cas cal indicar el rang requerit.


Per definir una sonda necessitarem les següents dades:

  • Tipus d'element: Segons temperatura, termo-resistència (3 fils per defecte) o termoparell.
  • Inmersor: indicar longitud i diàmetre d'aquest. Per defecte es subministra en acer inoxidable, però sota demanda pot subministrar-se en diferents materials com Monel 400, Hastelloy C-276, Inconel 600, titani, acer refractari AISI 310, etc., així com recobert de tefló, ceràmica, etc. També és possible subministrar amb una funda o beina, per evitar danys causats per erosió, corrosió, abrasió i pels processos d'alta pressió.
  • Capçal de connexions: No és necessari l'ús de capçal, ja que poden ser subministrats amb els dos o tres fils recoberts amb funda de silicona. Si és necessari, disposem de diferents tipus: Capçal DIN-B (el més utilitzat) o DIN-A, de fosa d'alumini. Capçal BBK, en plàstic. Capçal NEMA IV, en alumini amb la tapa roscada, etc.
  • Connexió a procés: Mitjançant racord fix o lliscant (en aquest cas indicar rosca), mitjançant brida, sense rosca, connexió tipus baioneta, etc.

 

  Sensors de temperatura AbCo

  • Sensors de temperatura AbCo