Term. portàtil fins a 1300ºC

Termòmetre digital portàtil de mesura per contacte des de -50ºC fins a 1300ºC.
5 dígits de 17 mm. d'alçada.
Resolució: 0,1ºC/0,1ºF.
Precisió: ±0,5% (sense incloure l'error de la sonda)
Tipus d'entrada: connector mini termoparell K.
Conversió ºC / ºF / ºK.
Retenció de lectura (Hold).
Registre de lectura màxima i mínima. Diferència entre dues lectures.
Autopagat.
Alimentació: pila 9V (inclosa).
Dimensions: 158x78x40 mm.
Pes: 220 grams.
Es subministra amb protector de goma, bateria i instruccions.

 

Sondes:

Sonda de inmersió / penetració (termopar tipus K) en acer inoxidable. Vareta de 150x6 mm. acabada en punxa, amb mànec i un metre de cable de PVC elàstic, acabat en un connector mini. Rang de mesura: -40ºC +400ºC. Adient per medicions de temperatura de l´aire, en sòlids tous, en pols o líquids.

 

Sonda de contacte (termopar tipus K) en acer inoxidable. Vareta de 150x6 mm. acabada en fleix, mànec i un metre de cable de PVC elàstic, acabat en un connector mini. Rang de mesura: -40ºC a +500ºC. Adient per medicions de temperatura en superficies llises.

 

A més d´aquestes dues sondes standard, per encàrrec es poden subministrar d´altres amb qualsevol tipus i mida.

 

Sondes de temperatura de contacte AbCo

Detall de les sondes de temperatura

 

  Termòmetre digital portàtil fins a 1300ºC