Vaines per termòmetres

Subministrades en acer inoxidable AISI 316 (altres materials per encàrrec), les vaines o termopous estan pensades per protegir termòmetres i sondes de temperatura d´altes pressions, fluids corrosius, etc, a més de permetre extreure l´instrument del procés quan aquest està en marxa.

Existeixen dos tipus principals de vaines: Les vaines de tub, de tipus econòmic, les quals porten una soldadura al cos (unió tub-racord), i les vaines de barra, fabricades a partir d´una sola peça i per tant sense soldadures. Aquestes darreres especialment indicades per altes pressions i temperatures. Dissenys especials com formes còniques o escalonades també es poden fabricar.

Ambdós tipus de vaines poden connectar-se al procés ja sigui mitjançant rosca o brida d´acord amb les normes DIN o ASA, sanitàries, etc. així com models especials d´acord amb les especificacions del client. També poden servir-se amb les parts mullades recobertes de ceràmica o PTFE. El diàmetre del inmersor (o element sensible) deu ser d´aproximadament 1 mm. menys que el diàmetre interior de la vaina, en el forat del qual insertarem el inmersor. Espais morts superiors a 0,5 mm. entre el diàmetre interior de la vaina i el tub rígid tenen un efecte negatiu en la transmissió de la temperatura i poden donar lloc a inexactituds. En aquests casos en que aquests espais no es puguin evitar haurem de plenar-los amb un oli tèrmic adient.

Per fer una comanda de vaines, caldrà conèixer les següents dades: longitud i diàmetre del inmersor del instrument (tot indicant si la rosca, si n´hagués, hi és inclosa) tipus de rosca o brida, diàmetre del forat de procés, material de la mateixa i qualsevol altra variable a destacar (alta pressió, etc).

 

  Vaines per termòmetres AbCo

  • Vaines per termòmetre AbCo